Wednesday, October 28, 2009

Pusat Latihan Bertauliah Kontraktor (PLBK)

PENGENALAN
Setiap bidang pembinaan mempunyai ciri-ciri pembinaan serta cabaran-cabaran yang khusus yang mana perlu ditangani oleh kontraktor dengan baik demi kejayaan projek yang dilaksanakan. Bidang tugas kontraktor antara lain merangkumi aspek pengurusan teknikal di dalam bidang pembinaan yang diceburi.
Sebagai usaha untuk memastikan setiap kontraktor benar-benar kompeten dalam melaksanakan tugas serta aktiviti-aktiviti kontraktor di dalam sesebuah projek pembinaan, CIDB telah merangka program latihan khusus untuk kontraktor di mana latihan ini merangkumi aspek pengurusan teknikal seperti pembelian bahan, peralatan, pengurusan tapak dan sebagainya.
Setiap modul kursus telah dirangka berdasarkan Standard Kompetensi Kontraktor serta 'Course of Study' (silibus) yang dibangunkan bersama oleh pihak industri. Kandungan setiap modul pula disesuaikan dengan pelbagai bidang kepakaran / pengkhususan yang terdapat di dalam sistem pendaftaran kontraktor CIDB. Kontraktor yang berjaya akan diberikan Sijil Kecekapan Pengurusan (SKP).

NILAI TAMBAHAN
Peserta kursus yang lulus dengan jaya akan dapat menambah bidang pengkhususan di dalam sijil pendaftaran kontraktor CIDB.

BIDANG LATIHAN
Peserta kursus boleh memilih untuk menghadiri kursus dalam mana-mana bidang seperti berikut :
• Modul Bisnes
• Modul Tred
• Modul Kepakaran

TEMPOH KURSUS
Kursus Bisnes : 4 hari
Kursus Tred / Kepakaran : 5 hari
Penilaian akan dijalankan di akhir latihan.

YURAN KURSUS
a. Kursus Pengurusan Tred / Kepakaran : RM170 seorang
b. Kursus Pengurusan Bisnes : RM150 seorang

SIJIL
Sijil Kecekapan Pengurusan akan diberikan kepada peserta yang lulus dalam ujian.

MATA CCD
Peserta yang tamat kursus dengan jayanya akan memperolehi 25 mata CCD berserta Sijil Kehadiran.

PERMOHONAN KURSUS
Permohonan kursus hendaklah dibuat melalui Pusat Latihan Bertauliah Kontraktor (PLBK) CIDB yang telah ditentukan sahaja.Sila lihat lampiran senarai PLBK, bidang / modul latihan yang diluluskan serta pegawai yang perlu dihubungi.

No comments:

Post a Comment